ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα σχέδια ασφαλείας της L-IT SECURITY GREECE επιδιώκουν την εμβαθή ανάλυση και λεπτομερή αξιολόγηση της κάθε υφισταμένης κατάστασης, από τους διοικητικούς έμπειρους εκπροσώπους της, υλοποιόντας και περιγράφοντας όλα τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, καθώς και τα μέτρα φυσικής και τεχνολογικής ασφάλειας που εφαρμόζονται ή προκειται να εφαρμοστούν με ακρίβεια για την προστασία και θωράκιση της ασφάλειας των ΕΛΙΤ πελατών της.