ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η LIT SECURITY GREECE επενδύει στις καταρτισμένες επιλεκτικές συνοδευτικές ομάδες ασφαλείας VIPs (Σ.Ο.Α.-C.P.O.), που αποτελούνται από ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας και πιστοποιημένο με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα ασφάλειας.

 Τα εξειδικευμένα στελέχητων Σ.Ο.Α., καλούνται να αναλάβουν εξ΄ολοκλήρου την διεξαγωγή της προστασίας και ασφάλειας των ΕΛΙΤ επισήμων της, στις μοναδικές ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης καθημερινότητας τους.

Οι κατάλληλες τεχνογνωσίες τους, οι στρατηγικές ικανότητες, οι ειδικές αποστολές και τα σχέδια ασφαλείας, εξαλείφουν κάθε ειδών κινδύνων και απειλών, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των ΕΛΙΤ επισήμων μας.

Η στοχευμένη και προσαρμοσμένη στις ειδικές ανάγκες του κάθε πελάτη VIP ασφάλεια, δημιουργεί τα πιο ανταγνωνιστικά πρότυπα ασφάλειας που πραγματοποιούνται για :

  • τις επείγουσες ανάγκες
  • τον σχεδιασμό ασφάλειας κατοικίας και του χώρου εργασίας
  • τον προσεκτικό σχεδιασμό των διαδρομών και αποφυγής κινδύνων
  • την ολοκληρωμένη κατανόηση των μέτρων αντιπαρακολούθησης
  • την αναγνώριση κινδύνων
  • την σωστή πρόληψη
  • τις τεχνικές διαφυγής κ.α.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)
Γυναίκες Συνοδοί Ασφαλείας και Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας

H υπηρεσία κλειστής συνοδευτικής ομάδας ασφαλείας C.P.O. (Σ.Ο.Α.) της LIT SECURITY GREECE, με εκπρόσωπο το γυναικείο φύλο, στελεγχώθηκε με γυναίκες συνοδούς ασφαλείας, άρτια εκπαιδευμένες και εξοικειωμένες με εξειδικευμένες γνώσεις και πιστοποιημένες με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα ασφαλείας.

 Η ποικιολομορφία των δυνατοτήτων και η επιμόρφωση στις σύγχρονες διαδικασίες αναπτυξης C.P.O. (Σ.Ο.Α.), εξυπηρετούν τα νέα δρώμενα στην ιδιωτική ασφάλεια, που χρήζουν απο ενδελεχή και άμεση ανάγκη για ανυποψίαστη διαχείρηση και εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη θωράκιση της ασφάλειας και την προστασία των ΕΛΙΤ επισήμων της.